Reglement

Zaal:

*Capaciteit zaal: ongeveer 35 personen (zittend)

*Fuiven worden onder geen enkele voorwaarde toegestaan


Procedure:

*De beschikbaarheid van de zaal kan opgevraagd worden via mail of telefonisch:

info@depoorte.be 0477/61 32 81

*De zaal kan gereserveerd worden door het ondertekenen van een overeenkomst en het aanvaarden van het

reglement.

*De reservatie wordt bevestigd bij het betalen van de waarborg (100€) en dit binnen de 14 dagen na het

ondertekenen van de overeenkomst. Anders wordt de datum weer vrijgegeven.

*De waarborg moet gestort worden op reknr. BE40 3850 4250 5463.

*De huur + eventuele schoonmaak moet 1 maand op voorhand betaald worden.

*De afrekening volgt na de activiteit: Drankverbruik, springkasteel, tafellinnen,....


Annuleren:

*Annulatie tot 2 maand voor datum: geen kosten

*Annulatie vanaf 2 maand voor datum: 100€ (waarborg)

*Annulatie vanaf 2 weken voor datum: 170€


Veiligheid:

*Nooduitgang mag nooit geblokkeerd worden.

*Brandblusapparaat moet zichtbaar blijven.

*Er geldt een algemeen rookverbod in de zaal en in de toiletten.


Schoonmaak:

Normaal:

*De zaal kan ofwel door de gebruiker zelf ofwel door de verhuurder worden schoongemaakt volgens vastgelegd

tarief.

*Tafels en stoelen worden schoongemaakt.

*Gebruikte glazen, bestek of service worden afgewassen en op de aangeduide plaats terug gezet door de huurder.

*Verwarming dient op minimum geplaatst te worden en alle verlichting uitgeschakeld.

*Alle stopcontacten van frigo’s worden uitgetrokken.

*Alle afval en lege flessen worden door de huurders de dag zelf meegenomen. Indien dit niet het geval is, wordt er €20 afgehouden van de waarborg.


Extra tarief schoonmaak:

*Verwarming dient op minimum geplaatst te worden en alle verlichting uitgeschakeld.

*Alle stopcontacten van frigo’s worden uitgetrokken.

*Lege flessen en papier en karton mogen onder de poort gezet worden en hoeven niet te worden meegedaan.

*De laatste afwas mag blijven staan.
Schade:

*De zaal wordt verondersteld in goede staat te zijn bij het begin van de activiteit, indien dit niet het geval is,

moet u contact opnemen met de verhuurder om dit te melden. 0477/61 32 81

*Indien U zelf schade aanricht, vragen wij u dit te melden via het formulier “schade en meldingen”.

*Indien nadien door ons beschadigingen worden vastgesteld, wordt U hiervan op de hoogte gebracht.

*De herstelling of vervanging zal worden aangerekend aan de kostprijs.

*Kleine schade wordt direct afgehouden van de waarborg.

Zoals:

  • glas: 1€/st
  • service:2€/st
  • paraplu:5€/st
  • stoel:15€/st
  • tafellaken:14€/st
  • brandblusapp.:100€/st


Algemene richtlijnen:

*Bescherm het terras tegen vet- of andere vlekken.

*Het is verboden om versiering te bevestigen met kleefband en duimspijkers.

In het plafond zijn haken bevestigd waar men versiering kan ophangen. ( haken verbinden met nylondraad)

*Een professionele diskjockey of discobar is verboden.

*Er mogen geen ballen en fietsen op het kleine terras.

*Voor het aansluiten van toestellen met zwaar elektriciteitsverbruik (frigowagen,traiteur wagen,

springkasteel concurrent …) wordt er extra elektriciteit aangerekend van 5€/toestel.

*Bij het verlaten van de zaal vragen wij om de nachtrust van de buren te respecteren.

*Het is verboden de zaal verder te verhuren aan derden.